• Universiteti Politeknik i Tiranës

  Në vitin akademik 1951 u krijua Instituti i Lartë Politeknik (ILP) në vendin tonë. Kjo datë shënon njëkohësisht edhe zanafillën e arsimit të lartë në Shqipëri. Në atë kohë, në strukturën ILP bënin pjesë tri drejtime: Ndërtim, Mekanik dhe Elektrik. Rektori i parë i ILP ka qënë Prof. Zija Këlliçi. Më pas, në Shqipëri u krijuan edhe fakultete të tjera dhe të gjithë së bashku, në vitin 1957, themeluan Universitetin Shtetëror të Tiranës. Në vitin 1991, gjatë s...


  lexo më shumë
 • Universiteti i Vizionit Evropian Dukagjini

  Bartësi Privat i Arsimit të Lartë Universiteti ILIRIA-dega në Pejë është pasardhës nga Universiteti i Vizionit Evropian me selinë në Pejë, rr. Wesly Clark pn ( ose nga hyrja tjeter rr. Nëna Tereze pn.). Universiteti filloi veprimtarinë në maj të vitit 2006 . Universiteti ofron mësimdhënie dhe punë kërkimore-shkencore që nga 1 tetori i vitit 2006. Ideja për themelimin e një institucioni privat të arsimit të lartë në Pejë lindi nga mungesa e një institucioni të kë...


  lexo më shumë
 • Zoja e Këshillit të Mirë

  Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” (UNIZKM) është themeluar në vitin 2004 dhe përbën një nga nismat e para të arsimit privat në vend. Natyra non profit e Entit Themelues përbën një risi në panoramën universitare shqiptare, gjë që lejon zgjedhje transparente nga ana organizative dhe e drejtimit. Ky dimension etik është edhe pikënisja e projektit formativ i orientuar drejt përgatitjes së të diplomuarve që do të mund të vihen në shërbim të vendit dhe m...


  lexo më shumë
 • Aldent

  Për të qenë sa më konkurues dhe sa më cilësor në këtë fushë i kemi kushtuar një rëndësi të vecantë: Stafit akademik, Laboratoreve dhe teknologjisë më të fundit të tyre në funksion të programit të studimit, Bashkëpunimeve të shumta si në aspektin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar etj. Universiteti Aldent tashme eshte ne eliten einstitucioneve te arsimit te larte ne fushen e mjekesise. Fale pervojes shumvjecare te themeluesit te ketij universiteti si dhe perkushtimit...


  lexo më shumë
 • Universiteti Mesdhetar i Tiranës

  Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë përfaqëson një përpjekje unikale në fushën e arsimit në Shqipëri. I themeluar si një Organizatë Jo Fitimprurëse UMSH që në themelimin e tij ka vendosur si qëllimin kryesor të tij edukimin e studentëve më një frymë të re, e cila është aq e nevojshme për progresin e individit dhe njëkohësisht edhe të shoqërisë.Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka në përbërje të tij një staf akademik ndër më elitarët në vend, ku bashkë...


  lexo më shumë