• Kolegji Fama

  Kolegji ”FAMA”, i themeluar në Kosovë si institucion privat i arsimit të lartë është i angazhuar në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimeve shkencore dhe ka disa objektiva të cilat janë të shënuara në Statutin e Kolegjit “FAMA”. Si datë e themelimit të Kolegjit ”FAMA” njihet 12 maji i vitit 2003. Kolegji “FAMA”, në gjithë veprimtarinë e tij, ka për mision të kontribuojë në zhvillimin e Arsimit të Lartë, arsimimin cilësor universitar dhe pasuniversit...


  lexo më shumë
 • Universiteti VICTORY

  Kolegji Universitar “Victory” është themeluar si institucion privat i arsimit të lartë në Kosovë dhe ka operuar me licencë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës. Ndërsa, nga 24.07.2009, Kolegji Universitar “Victory” është akredituar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kolegji Universitar “Victory” është institucion privat i arsimit të lartë dhe është themeluar...


  lexo më shumë
 • Universiteti i Tiranës

  Universiteti i Tiranës është universiteti i parë në Shqipëri që u krijua në vitin 1957. Krijimi i universitetit erdhi si rezultat i bashkimit të instituteve si: Instituti Pedagogjik, Instituti Politeknik, Instituti i Larte Ekonomik dhe Instituti i Larte i Mjekësisë duke formuar Universitetin Shtetëror të Tiranës.Në fillim i formuar nga dhjetë fakultete, ky Universitet u nda në vitin 1991 kur fakultetet e inxhinierisë u grupuan në Universitetin Politeknik, duke lënë Universit...


  lexo më shumë
 • Epoka

  Universiteti është licencuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 281, datë 12/03/2008 dhe është akredituar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 260, dt. 07.06.2011. Universiteti Epoka është vazhdimësi e grupit të shkollave fillore dhe të mesme turke (Kolegjet Turke), të cilat operojnë në Shqipëri që nga viti 1992. Gjuha e mësimdhenies ne Universitetin Epoka eshte anglisht. Universiteti Epoka ka rreth 850 studentë, përfshirë 200 studentë Master. Studentë...


  lexo më shumë
 • Universiteti Europian i Tiranës

  Filozofia e UET-it: qasja analitike, specialisti, qytetari.Kjo do të thotë aftësimi i studentit për të analizuar dukuri, ngjarje, koncepte, praktika, ligje ose politika të caktuara. Në këtë mënyrë, niveli universitar i studimeve arrin të parapërgatisë studentët për t’u përshtatur mirë dhe shpejt në pozicionet bazë të tregut të punës dhe, njëkohësisht, krijon premisa të mira për vazhdimin dhe për thellimin e studimeve përmes njohurive lehtësisht të transferueshme ...


  lexo më shumë