• Universiteti Europian i Tiranës

  Filozofia e UET-it: qasja analitike, specialisti, qytetari.Kjo do të thotë aftësimi i studentit për të analizuar dukuri, ngjarje, koncepte, praktika, ligje ose politika të caktuara. Në këtë mënyrë, niveli universitar i studimeve arrin të parapërgatisë studentët për t’u përshtatur mirë dhe shpejt në pozicionet bazë të tregut të punës dhe, njëkohësisht, krijon premisa të mira për vazhdimin dhe për thellimin e studimeve përmes njohurive lehtësisht të transferueshme ...


  lexo më shumë
 • Universiteti Vitrina

  I vetmi Universitet privat në gjithë hapësirën mbarë shqiptare me një kampus të tillë universitar. Mund të themi se Stafi pedagogjik, si dhe kultura anglosaksone e menaxhimit të këtij Universiteti, nëpërmjet disiplinës, dhe përgjegjshmërisë, ka tërhequr tashmë vëmendjen dhe interesin e qindra familjeve nga hapësira mbarëshqiptare, dhe ka arritur të fitojë besimin e arsimimit të fëmijëve të tyre. Profesorët tanë, akademikë, njerëz të shquar, mendimtarë, kë...


  lexo më shumë
 • Universiteti i Sporteve

  Universiteti i Sporteve të Tiranës është i vetmi institucion i lartë i këtij lloji ne Republikën e Shqipërisë në funksion të përgatitjes të mësuesve të edukimit fizik dhe specialistëve të sportit. Universiteti realizon kualifikimin e plotë shkencor të specialistëve të edukimit fizik dhe të sporteve, deri në nivelin “Master” e “Doktor i Shkencave”. Gjeneza e Universitetit të Sporteve të Tiranës nisi me ngritjen e Teknikumit te Fiskulturës në vitin 1948, si e pa...


  lexo më shumë
 • Universiteti Mesdhetar i Tiranës

  Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë përfaqëson një përpjekje unikale në fushën e arsimit në Shqipëri. I themeluar si një Organizatë Jo Fitimprurëse UMSH që në themelimin e tij ka vendosur si qëllimin kryesor të tij edukimin e studentëve më një frymë të re, e cila është aq e nevojshme për progresin e individit dhe njëkohësisht edhe të shoqërisë.Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka në përbërje të tij një staf akademik ndër më elitarët në vend, ku bashkë...


  lexo më shumë
 • Universiteti Albanian

  Albanian University është një institucion privat, i pavarur dhe laik i Arsimit të Lartë! Liçensuar në Prill të vitit 2004, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, ai i hapi dyert në vitin akademik 2004-2005, me kursin e parë të studimeve në Degën e Stomatologjisë, me rreth njëqind studentë. Që në vitin e parë të krijimit të tij, ky institucion vuri në qendër të jetës akademike promovimin e produktit intelektual dhe s...


  lexo më shumë
NrEmri trajnimitKompaniaFillon mëQyteti
1.Pergatitje per TESTIN e IELTSBAITS2014-12-31Tiranë