• Polis

  Universiteti POLIS, i themeluar ne vitin 2006, është një institucion privat i Arsimit të Lartë i cili u akreditua me urdher të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 227, date 22.07.2009, dhe u licensua me vendim te keshillit te ministrave nr 698, date 11.10.2006. Është konkretizim i projektit të një grupi profesionistësh me eksperience akademike , themelues të organizatës “Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit” ngritur në vitin 1995, nje strukture jofitimprurese qe ka...


  lexo më shumë
 • Universiteti Justiniani i Parë

  UNIVERSITETI "JUSTINIANI I" themeluar dhe drejtuar nga Dr. Adnor Shameti Miratuar me vendim te Keshillit te Ministrave, Nr. 156, Dt. 15.03.2006. DIPLOMIMI. *Studimet e larta vazhdojne 5 vjet, me programe mesimore sipas Deklarates se Bolonjes (sistemi 3+2). Ne perfundim studenti diplomohet "JURIST" dhe mund te punesohet ne sektorin shteteror e privat. *Per te marre diplomen "MASTER" i nivelit te dyte, studentet mund te vazhdojne studimet ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit "JUSTINIANI...


  lexo më shumë
 • Kolegji Fama

  Kolegji ”FAMA”, i themeluar në Kosovë si institucion privat i arsimit të lartë është i angazhuar në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimeve shkencore dhe ka disa objektiva të cilat janë të shënuara në Statutin e Kolegjit “FAMA”. Si datë e themelimit të Kolegjit ”FAMA” njihet 12 maji i vitit 2003. Kolegji “FAMA”, në gjithë veprimtarinë e tij, ka për mision të kontribuojë në zhvillimin e Arsimit të Lartë, arsimimin cilësor universitar dhe pasuniversit...


  lexo më shumë
 • Universiteti Universum

  Kolegji Universitar Universum është institucion i arsimit të lartë, i akredituar pa kusht nga Agjencia për Akreditim e Kosovës. Programet e studimit, menaxhimi institucional dhe sigurimi i cilësisë janë vlerësuar shumë lartë nga ekspertët ndërkombëtarë (shih raportet e akreditimit). Universum ka partneritetet më të fuqishme ndërkombëtare nga te gjitha institucionet që veprojnë në Kosovë. Është i binjakëzuar me Chichester College (Angli), anëtarësuar në Global Col...


  lexo më shumë
 • Universiteti ILIRIA

  Universiteti ILIRIA është një universitet modern, ku gërshetohet tradita arsimore shqiptare me konceptet bashkëkohore të arsimit dhe edukimit. Një universitet me në qendër studentin dhe vetëm studentin është filozofia themelore e Universitetit ILIRIA. Ky universitet është themeluar dhe funksionon pikërisht për të siguruar arsim cilësor për brezat e rinj. Stafi, planprogramet, materialet mësimore, metodologjia e mësimdhënies, pajisjet, ambientet, aktivitetet, etj. janë t...


  lexo më shumë