• Wisdom

  “UNIVERSITETI WISDOM-eshte nje institucion prestigjioz, i cili do te kontribuoje ne menyre  efektive, ne token e mrekullueshme te shqiponjave –per formimin e nje klase drejtuese, moderne e te lire, qe do te mundesoje sinqerisht Shqiperine dinjitoze ne familjen europiane, ne formesimin  e nje komuniteti te drejte dhe rezultativ. Te drejtat e barabarta te individit ne nje shoqeri moderne, do te ofrojne dhe mundesi te njejta arsimimi. Me perulje, por dhe me krenari, po marr pjese ne kete nis...


  lexo më shumë
 • Universiteti Justiniani i Parë

  UNIVERSITETI "JUSTINIANI I" themeluar dhe drejtuar nga Dr. Adnor Shameti Miratuar me vendim te Keshillit te Ministrave, Nr. 156, Dt. 15.03.2006. DIPLOMIMI. *Studimet e larta vazhdojne 5 vjet, me programe mesimore sipas Deklarates se Bolonjes (sistemi 3+2). Ne perfundim studenti diplomohet "JURIST" dhe mund te punesohet ne sektorin shteteror e privat. *Per te marre diplomen "MASTER" i nivelit te dyte, studentet mund te vazhdojne studimet ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit "JUSTINIANI...


  lexo më shumë
 • Universiteti VICTORY

  Kolegji Universitar “Victory” është themeluar si institucion privat i arsimit të lartë në Kosovë dhe ka operuar me licencë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës. Ndërsa, nga 24.07.2009, Kolegji Universitar “Victory” është akredituar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kolegji Universitar “Victory” është institucion privat i arsimit të lartë dhe është themeluar...


  lexo më shumë
 • Universiteti Dardania

  Institucionin tonë të arsimit universitar e pagëzuam me emrin “DARDANIA” për më shumë arsye. E para,sepse duam që me këtë të dëshmojmë dhe të ruajmë me pietet vijimësinë e etnisë dardane në trojet e sotme të Kosovës. E dyta,sepse çdo shkronjë e emërtimit “DARDANIA” shënon fillin e objektivave e të misionit arsimor-shkencor çfarë duam t’u sigurojmë studentëve dhe stafit të tonë akademik e administrativ- teknik. Lexo shkronjë për shkronjë emrin ...


  lexo më shumë
 • Universiteti Nderkombetar I Tiranes

  Te jete motivus dhe lehtesues per te sjelle Ekselence ne kerkimin dhe edukimin teknik te standarteve nderkombetare dhe te pergjijget vazhdimisht nevojave fizike, sociale dhe ekonomike te Tiranes dhe kombit tone paralel me procesin zhvillues te planifikuar. Te promovoje dhe te krijoje qendra ekselence ne formen e Instituteve te te gjitha niveleve te kerkuara dhe te ndihmoje ne krijimin e aftesive kombetare ne edukimin dhe kerkimin teknik me angazhim dhe pergjegjesi drejt kerkesave ambjentaliste,...


  lexo më shumë