• Justicia

  Universiteti Justicia është tashmë një realitet në mjedisin arsimor shqiptar me synim të qartë për të dhënë më të mirën në fushën e edukimit, me nivel të lartë në standartet bashkëkohore. Motoja jonë eshtë të konkurojmë me këto standarte. Këtë do të përpiqemi ta realizojmë duke vënë në punë programe bashkëkohore me një sistem arsimor europian sipas Kartës së Bolonjës me sistemin 3 vjeçar, fleksibilitet dhe liri zgjedhjeje. Me këto standarte përputhet me...


  lexo më shumë
 • UNIVERSITETI FAN S.NOLI KORCE

  Universiteti i Korçës u krijua në dt. 7 janar 1992, mbi bazën e Institutit të Lartë Bujqësor të Korçës (1971-1992), me tre fakultete: i Bujqësisë, i Mësuesisë dhe i Ekonomikut. Në vitin 1994 iu dha emri “Fan S. Noli” dhe po këtë vit pranë tij u çel edhe Shkolla e Lartë e Infermierisë. Në vitin akademik 2009 - 2010 u hap në qytetin e Pogradecit Filiali i Universitetit të Korçës në programin e studimit Turizëm. Ne vitin akademik 2011-2012 Fakulteti i Mesuesise u nda...


  lexo më shumë
 • Universiteti Pavarsia

  Universiteti “Pavaresia”, i licensuar me date 12.03.2009 me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 279, hyre ne fuqi pas botimit ne “Fletoren Zyrtare” nr 41/2009, vjen ne hapesiren universitare shqiptare e ate Europiane me nje nje mision te qarte dhe nje identitet te mireprojektuar. Universiteti “Pavaresia” me synimin te jete vendi ku formohen profesionalisht dhe ndertojne bazat e se ardhmes gjithe ata studente qe kerkojne arsim cilesor, ne te njejten kohe paraqet nje vlere te shtuar ...


  lexo më shumë
 • Universiteti Universum

  Kolegji Universitar Universum është institucion i arsimit të lartë, i akredituar pa kusht nga Agjencia për Akreditim e Kosovës. Programet e studimit, menaxhimi institucional dhe sigurimi i cilësisë janë vlerësuar shumë lartë nga ekspertët ndërkombëtarë (shih raportet e akreditimit). Universum ka partneritetet më të fuqishme ndërkombëtare nga te gjitha institucionet që veprojnë në Kosovë. Është i binjakëzuar me Chichester College (Angli), anëtarësuar në Global Col...


  lexo më shumë
 • Polis

  Universiteti POLIS, i themeluar ne vitin 2006, është një institucion privat i Arsimit të Lartë i cili u akreditua me urdher të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 227, date 22.07.2009, dhe u licensua me vendim te keshillit te ministrave nr 698, date 11.10.2006. Është konkretizim i projektit të një grupi profesionistësh me eksperience akademike , themelues të organizatës “Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit” ngritur në vitin 1995, nje strukture jofitimprurese qe ka...


  lexo më shumë