• Zoja e Këshillit të Mirë

  Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” (UNIZKM) është themeluar në vitin 2004 dhe përbën një nga nismat e para të arsimit privat në vend. Natyra non profit e Entit Themelues përbën një risi në panoramën universitare shqiptare, gjë që lejon zgjedhje transparente nga ana organizative dhe e drejtimit. Ky dimension etik është edhe pikënisja e projektit formativ i orientuar drejt përgatitjes së të diplomuarve që do të mund të vihen në shërbim të vendit dhe m...


  lexo më shumë
 • Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

  Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës është një institucion publik i arsimit të lartë i krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Nr. 801, datë 20.12.2005 "Për hapjen e Universitetit “Aleksandër Moisiu" në Durrës". Për herë të parë universiteti hapi dyert për studentët në vitin akademik 2006-2007 ku në bankat e tij filluan studimet universitare rreth një mijë studentë nga i gjithë vendi. Sot në vitin e pestë të jetës, Univ...


  lexo më shumë
 • Universiteti i Elbasanit

  Universiteti “A.Xhuvani” është institucion i rëndësishëm arsimor e shkencor në Republikën e Shqipërisë, një nga universitetet më në zë të vendit për përgatitjen e mësuesve, të specialistëve dhe studiuesve të rinj në fushat e tij të studimeve. Historia e tij për afro 4 dekadash ka njohur arritje të dukshme në shumë fusha të veprimtarisë së procesit mësimor dhe kërkimor. «Koncepti ynë për të ardhmen e Universitetit “A. Xhuvani” mbështetet jo thjesht n...


  lexo më shumë
 • Universiteti Justiniani i Parë

  UNIVERSITETI "JUSTINIANI I" themeluar dhe drejtuar nga Dr. Adnor Shameti Miratuar me vendim te Keshillit te Ministrave, Nr. 156, Dt. 15.03.2006. DIPLOMIMI. *Studimet e larta vazhdojne 5 vjet, me programe mesimore sipas Deklarates se Bolonjes (sistemi 3+2). Ne perfundim studenti diplomohet "JURIST" dhe mund te punesohet ne sektorin shteteror e privat. *Per te marre diplomen "MASTER" i nivelit te dyte, studentet mund te vazhdojne studimet ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit "JUSTINIANI...


  lexo më shumë
 • Universiteti Luarasi

  Universiteti "LUARASI" u themelua në vitin 2003 si një shkollë e lartë universitare me një fakultet të vetëm, Fakultetin e Drejtësisë. Kjo degë e shkencës u zgjodh sepse Shqipëria ka nevoja të ngutshme për një gjyqësor të përgatitur mirë dhe një administrate publike në nivele bashkëkohore. Në fund të fundit këto janë disa nga reformat prioritare që duhet të kryejë vendi në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian dhe të zhvillimit të metejshëm të demokracis...


  lexo më shumë