• Universiteti VICTORY

  Kolegji Universitar “Victory” është themeluar si institucion privat i arsimit të lartë në Kosovë dhe ka operuar me licencë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës. Ndërsa, nga 24.07.2009, Kolegji Universitar “Victory” është akredituar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kolegji Universitar “Victory” është institucion privat i arsimit të lartë dhe është themeluar...


  lexo më shumë
 • Universiteti i Shkodres Luigj Gurakuqi

  Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" del sot para jush me një fizionomi më të plotë, jo vetëm për të shpalosur vlerat e tij e për t'u prezantuar si një nga institucionet kryesore të arsimit të lartë publik në Shqipëri, por edhe për të shprehur angazhimin e motivimin e tij në zbatim të detyrimeve si institucion i arsimit të lartë dhe për t'u shërbyer sa më mirë studentëve e të gjithë të interesuarve të tjerë. Me rrënjët e tij në traditën e një qytetërimi ...


  lexo më shumë
 • Epoka

  Universiteti është licencuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 281, datë 12/03/2008 dhe është akredituar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 260, dt. 07.06.2011. Universiteti Epoka është vazhdimësi e grupit të shkollave fillore dhe të mesme turke (Kolegjet Turke), të cilat operojnë në Shqipëri që nga viti 1992. Gjuha e mësimdhenies ne Universitetin Epoka eshte anglisht. Universiteti Epoka ka rreth 850 studentë, përfshirë 200 studentë Master. Studentë...


  lexo më shumë
 • Zoja e Këshillit të Mirë

  Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” (UNIZKM) është themeluar në vitin 2004 dhe përbën një nga nismat e para të arsimit privat në vend. Natyra non profit e Entit Themelues përbën një risi në panoramën universitare shqiptare, gjë që lejon zgjedhje transparente nga ana organizative dhe e drejtimit. Ky dimension etik është edhe pikënisja e projektit formativ i orientuar drejt përgatitjes së të diplomuarve që do të mund të vihen në shërbim të vendit dhe m...


  lexo më shumë
 • Universiteti i Elbasanit

  Universiteti “A.Xhuvani” është institucion i rëndësishëm arsimor e shkencor në Republikën e Shqipërisë, një nga universitetet më në zë të vendit për përgatitjen e mësuesve, të specialistëve dhe studiuesve të rinj në fushat e tij të studimeve. Historia e tij për afro 4 dekadash ka njohur arritje të dukshme në shumë fusha të veprimtarisë së procesit mësimor dhe kërkimor. «Koncepti ynë për të ardhmen e Universitetit “A. Xhuvani” mbështetet jo thjesht n...


  lexo më shumë