• Universiteti i New York-ut Tiranë (UNYT)

  Universiteti i New York-ut në Tiranë (UNYT). Shqipëria është një përzierje interesante sfide dhe vizioni, në përgjigje të nevojave të një shoqërie dhe epoke globale. Aktualisht, UNYT ofron një përzgjedhje Bachelor dhe Master të dyfishtë në bashkëpunim me universitetet më prestigjioze amerikane dhe evropiane. Në zemër të Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, UNYT aspiron për të krijuar veten si një qendër dinamike, multikulturor dhe udhëheqëse të arsimit të lart...


  lexo më shumë
 • Universiteti Bujqësor i Tiranës

  Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i L...


  lexo më shumë
 • Universiteti Europian i Tiranës

  Filozofia e UET-it: qasja analitike, specialisti, qytetari.Kjo do të thotë aftësimi i studentit për të analizuar dukuri, ngjarje, koncepte, praktika, ligje ose politika të caktuara. Në këtë mënyrë, niveli universitar i studimeve arrin të parapërgatisë studentët për t’u përshtatur mirë dhe shpejt në pozicionet bazë të tregut të punës dhe, njëkohësisht, krijon premisa të mira për vazhdimin dhe për thellimin e studimeve përmes njohurive lehtësisht të transferueshme ...


  lexo më shumë
 • Universiteti Politeknik i Tiranës

  Në vitin akademik 1951 u krijua Instituti i Lartë Politeknik (ILP) në vendin tonë. Kjo datë shënon njëkohësisht edhe zanafillën e arsimit të lartë në Shqipëri. Në atë kohë, në strukturën ILP bënin pjesë tri drejtime: Ndërtim, Mekanik dhe Elektrik. Rektori i parë i ILP ka qënë Prof. Zija Këlliçi. Më pas, në Shqipëri u krijuan edhe fakultete të tjera dhe të gjithë së bashku, në vitin 1957, themeluan Universitetin Shtetëror të Tiranës. Në vitin 1991, gjatë s...


  lexo më shumë
 • Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

  Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës është një institucion publik i arsimit të lartë i krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Nr. 801, datë 20.12.2005 "Për hapjen e Universitetit “Aleksandër Moisiu" në Durrës". Për herë të parë universiteti hapi dyert për studentët në vitin akademik 2006-2007 ku në bankat e tij filluan studimet universitare rreth një mijë studentë nga i gjithë vendi. Sot në vitin e pestë të jetës, Univ...


  lexo më shumë